Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları

Ön Çapraz Bağ (ÖÇB) Nedir ?
Dizde bulunan eklemin işlevini sağlayan 4 önemli bağdan birisidir. Dizin öne doğru olağan dışı yön değiştirmesini engel olan önemli bir bağdır. Sık görülen bir bağ yaralanma çeşididir.

Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Genellikle sportif eylemler sonucu oluşur;

– Sabit ayak üzerinde ani dönmeler,

– Yüksekten ayak üzerine dengesiz düşüşler,

– Koşma eyleminde aniden gerçekleşen duruşlar

sonucu ortaya çıkabilmektedir.

Ön Çapraz Bağ Yaralanması
Kronik ÖÇB yaralanmalarında görülen menisküs yırtıkları tamire uygun olmayan kompleks yırtıklardır. Artirt konusu tartışmalı olmakla birlite öçb olmayan dizlerde kıkırdak ve menisküs lezyonlarının zamanla görülme sıklığı falzadır. Kemik yaralanmaları akut ön çapraz bağ yırtıklarının yarısından fazlasında görülür ve sıklıkla lateral femoral kondilde terminal olukta ve tibianın posterolateral köşesinde olur. Bu yaranlamaların uzun dönem etkileri bilinmemekle birlikte geç kıkırdak hasarına yol açmaları muhtemeldir. Tedavi seçenekleri düşünülürken hastanın yaşı, aktivite düzeyi, ek yaralanmaları ve diğer faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. ÖÇB yaralanma oranları kadınlarda erkeklere göre daha fazladır ve başlıca sebepleri olarak bağların daha küçük ve farklı biyomekanik özelliklere sahip olması ileri sürülebilir.

Ön Çapraz Bağ Yaralanması Nasıl Anlaşılır
Ön çapraz bağ yaralanmaları, yaralanma esnasında “pop” olarak benzetebileceğimiz bir ses duyulur ve hızla hematom oluşur. Eşlik eden yaralanmaların başında menisküs yaralanmaları gelir. Çeşitli testlerle kullanılan bazı cihazlar kullanılarak tanı süreci hızlandırılır.

Ön Çapraz Bağ Yaralanması Tedavi Seçenekleri
Ön çapraz bağ yaralanması tedavi süreci gerçekleşen yaralanmanın seviyesine hastanın yaşına bağlıdır. Aktif spora devam edecek kişilerde tedavi seçeneği aksi belirtilmedikçe genellikle cerrahi müdahaledir. Eğer hasta aktif spor yapmıyorsa ve yaralanma günlük hayatını etkilemiyorsa Doktor tarafından cerrahi dışı tedaviler tercih edilebilir

Kısmi ÖÇB yırtıklarının tedavisinde klinik muayene ve stabilite belirleyici olmaktadır.